Høstkampanje 2019.jpg
04 Nov Kjellmar Gusdal

Høstkampanjen fortsetter...

Høstkampanjen på punktert glass. Punktert glass vil si at det er dugg/kondens mellom glassene.

Da fungerer ikke isoleringsevnen og ingen annen utvei enn å skifte glasset.